UAZ 452


  Głównym modelem produkowanym przez zakłady ŁuAZ był ŁuAZ 969-M.
Pierwsza wersja tego pojazdu, 969-A, produkowana była 


  Fabryka rozpoczęła produkcję samochodów w okresie II wojny 
światowej. W 1941 do Uljanowska przewieziono oprzyrządowanie 
z ewakuowanej z Moskwy przed wojskami niemieckimi fabryki 
samochodów ZiS i w 1942 rozpoczęto tam produkcję samochodów 
ciężarowych ZIS-5W z przeznaczeniem dla wojska. Po wojnie fabrykę 
przeniesiono w inne miejsce Uljanowska. 

Pierwszym powojennym samochodem produkcji UAZ była półtoratonowa 
ciężarówka konstrukcji zakładów GAZ - GAZ-MM. Od 1954 rozpoczęto 
w Uljanowsku produkcję samochodów terenowych GAZ-69 
pod oznaczeniem UAZ-69. W 1958 rozpoczęto produkcję terenowych 
samochodów dostawczych i lekkich ciężarówek UAZ 450, a od 1965 
popularnych UAZ-ów 452, produkowanych z kilkoma zmianami do dziś. 
Od 1970 rozpoczęto produkcję najsłynniejszego samochodu 
z Uljanowska - terenowego UAZ 469B, który w 1985 zmienił nazwę 
na UAZ 31512 Commanders (produkcję zakończono w 2003). 
Samochody terenowe UAZ wszystkich modeli produkowane były 
w największych ilościach na potrzeby wojska - Armii Radzieckiej 
i wojsk państw Układu Warszawskiego, gdzie były standardowymi 
samochodami terenowymi, oraz innych państw będących 
pod wpływem ZSRR. Obecnie fabryka zatrudnia około 20 tysięcy osób 
i produkuje kilkaset tysięcysamochodów 
rocznie, głównie na rynek rosyjski. Od kilku lat następuje 
modernizacja produkcji i wprowadza się nowe samochody o wyższym 
standardzie 
(UAZ Hunter, UAZ 3162 Simbir, UAZ 3153 Strech de luxe, UAZ Patriot)
 
Właścicielem tego pojazdu jest Pan Tomasz Daniluk.