WZT-2Wóz WZT-2 (Wóz Zabezpieczenia Technicznego) jest konstrukcją lat 
siedemdziesiątych technicznego stanowi kontynuację wozów 
technicznych polskiej konstrukcji.

WZT-2 został skonstruowany przez polskich inżynierów z Gliwic z 
przeznaczeniem do zabezpieczenia technicznego czołgów 
z rodziny T-55/T-55A. Jest to oryginalny polski projekt
, który w momencie wejścia do wyposażenia (1973 r.) 
był bardzo nowoczesny i prawdopodobnie najlepszy nie tylko 
w Układzie Warszawskim, ale także na świecie.Do dzisiaj spełnia on 
wymagania stawiane przed pojazdami ARV w NATO 
(oczywiście w swojej klasie).

Warto zauważyć, że w armiach państw Sojuszu ciągniki pancerne są 
jeszcze wykorzystywane przez wiele lat po wycofaniu sprzętu, 
do zabezpieczenia, którego były przeznaczone. Przykładem jest:
 
amerykański M-88 służący do obsługi czołgów M-48 i M-60, a także 
niemiecki BPz-2 Bergepanzer dla czołgów Leopard-1. 
Wóz zabezpieczenia technicznego WZT-2 jest szybkobieżnym 
pojazdem opancerzonym, zbudowanym na podwoziu czołgu T-55
, przeznaczonym do ewakuacji 
oraz udzielania pierwszej pomocy technicznej pojazdom gąsienicowym, 
uszkodzonym na polu walki, wykonywania prac montażowo-demontażowych 
z wykorzystaniem żurawia, wykonywania prac ziemnych, wykonywania 
remontów pojazdów, a także udzielania załogom wozów bojowych 
pierwszej pomocy medycznej i ewakuacji rannych z pola walki 
(3 rannych w pozycji leżącej).
 
Pojazd jest przystosowany do pokonywania głębokich przeszkód 
wodnych po dnie (po przygotowaniu). Ma silnik W-55W o mocy 441 kW 
przy 2000 obr./min. Uzbrojenie wozu składa się m.in. z 12,7 mm 
wielkokalibrowego karabinu maszynowego wz.1938 DSzK i ręcznego 
granatnika przeciwpancernego RPG-7. WZT-2 jest wyposażony m.in. 
w dwie radiostacje R-123M, telefon wewnętrzny R-124
, dźwig uruchamiany hydraulicznie (z napędem od silnika czołgu), 
co znacznie rozszerza zakres możliwości użytkowania, np. zezwala 
na wymianę wieży czołgu lub armaty w warunkach polowych, często 
bezpośrednio na polu walki, wyciągarkę 
(o maksymalnej sile uciągu 750 kN), 
spychacz-lemiesz, zestaw do jazdy podwodnej, spawarkę elektryczną, 
urządzenia do spawania gazowego, układ przeciwpożarowy
, układ ochrony przed bronią masowego rażenia, termiczną aparaturę 
dymotwórczą i rentgenometr.Niezależnie od wykonywania 
zadań podstawowych, ciągnik WZT-2, jest niezbędnym elementem 
pomocniczym w trakcie przeprawy czołgów po dnie 
przeszkód wodnych. Ponadto może być używany jako środek obserwacji 
pola walki i dowodzenia grupami remontowo-ewakuacyjnymi.
Podwozie WZT-2 posłużyło do opracowania kolejnego modelu 
specjalnego wozu bojowego- czołgu saperskiego 
(wg oficjalnej terminologii nosi on nazwę IWT - 
Inżynieryjny Wóz Torujący) WZT-2 jest w Wojsku Polskim 
najpowszechniejszym ciężkim gąsienicowym wozem zabezpieczenia 
technicznego. Ze względu na swój stosunkowo mały ciężar (34 t) 
nadaje się do holowania pojazdów o masie nie większej 
niż 39-40 ton. Tak, więc holowanie czołgów T-72 
jest dla niego często niemożliwe
, zwłaszcza w terenie błotnistym, po piachu, na lodzie 
lub po śniegu.Nadaje się jednak do holowania lżejszych pojazdów
, np. BWP-1 i 2S1 oraz do zabezpieczenia prac remontowych 
dowolnego typu sprzętu.O dużej przydatności tego ciągnika 
niech świadczy fakt możliwości wykonywania polowych remontów 
czołgów Leopard 2A4 przez drużyny remontowe z 10 BKPanc.
Była to chyba pierwsza w historii NATO sytuacja
, kiedy polskie WZT-2 zabezpieczały remont czołgów zachodnich. 
Zarówno ciągnik WZT-2, jak i specjaliści remontowi z 10 BKPanc 
w pełni podołali temu zadaniu.Minusem wozu (oprócz małej masy) 
jest zbyt mała prędkość maksymalna
, dlatego też ten fakt należy uwzględnić podczas planowania 
zabezpieczenia technicznego pododdziałów wyposażonych 
w szybszy sprzęt. Do Wojska Polskiego w latach 1973-1992 
dostarczono ogółem ponad 330 ciągników pancernych WZT-2
, z czego większość w latach 1984-1988.