Samobieżna haubica 122mm 2S1 "Goździk"Samobieżna haubica 122mm 2S1 "Goździk"

122 mm haubica samobieżna 2S1, typu zakrytego, konstrukcji 
radzieckiej wprowadzona do uzbrojenia Wojska Polskiego 
w latach 7O-tych. Produkowana od wielu lat przez polski 
przemysł zbrojeniowy, stanowi obecnie podstawowe uzbrojenie 
jednostek artyleryjskich Wojska Polskiego. Znajduje się także 
w wyposażeniu m.in. Algierii, Angoli, Czech, Słowacji, Etiopii
, Węgier, Iraku, Syrii i państw byłego ZSRR.

Haubica 2S1 jest działem pływającym, półautomatycznym
, wyposażonym w zmechanizowany półsamoczynny układ zasilania 
amunicją. Sztywne połączenie układu z kołyską umożliwia 
zasilanie w całym zakresie kątów podniesienia lufy.

 Zasilanie rozdzielne: w pierwszym cyklu pracy układu do komory 
nabojowej jest dosyłany pocisk, w drugim 
- łuska z ładunkiem miotającym. Wieża działa jest zamontowana 
obrotowo na podwoziu wielozadaniowego transportera 
opancerzonego MTLB. Kadłub spawany z płyt pancernych zawiera 
w przedniej części zespoły układu napędowego i przedział 
kierowania, w środkowej - silnik JAMZ-238N lub S W 680T
, a w tylnej - przedział bojowy i amunicyjny. Układ napędowy 
- mechaniczny o podwójnym doprowadzeniu mocy (SB/MS). 
Układ bieżny - gąsienicowy, z przednimi kołami napędowymi i 
siedmioma kołami nośnymi po każdej stronie. Zawieszenie 
indywidualne na wałkach skrętnych.

Monoblokowa, niewzmocniona lufa haubicy jest wyposażona 
w dwukomorowy hamulec wylotowy i przedmuchiwacz. 
Przewód lufy ma 36 bruzd o zmiennym skoku 
(45 kalibrów przy wlocie i 25 kalibrów przy wylocie). 
Zamek typu klinowego o ruchu pionowym,
z mechanizmem Półsamoczynnego działania jest otwierany do dołu. 
Kołyska typu cylindrycznego, oporopowrotnik hydropneumatyczny. 
Naprowadzanie działa w płaszczyźnie pionowej jest realizowane 
ręcznie, w płaszczyźnie poziomej - ręcznie lub elektrycznie.

Goździk jest wyposażony m.in. w telefon wewnętrzny, radiostację
, układ ogrzewania, urządzenie filtrowentylacyjne
, układ pneumatyczny, pompę do usuwania wody, osprzęt do pływania. 
Działo może być transportowane drogą lotniczą m.in. 
przez samolot AN-12B.

Do strzelania są stosowane naboje z pociskami odłamkowo-burzącymi
 (o masie 21,76 kg), kumulacyjnym bezwirowym (18,2 kg)
, oświetlającym i dymnym.