Muzeum Techniki Militarnej

          i Użytkowej w Bytomiu 
          Adres korespondencyjny:


	Muzeum Techniki Militarnej i Użytkowej

		 ul. Franciszkańska 21

		UP nr 19 skr. poczt. 25

		   41-819 Zabrze

	     email: security@interia.pl
 
               tel: 508 064 877

          Wystawa pojazdów:

 	     Park Techniki Wojskowej


           Zabrze, ul. Sienkiewicza 43