FUNDACJA Muzeum Techniki Militarnej i Użytkowej.

      ul. Gdańska 48a/6,  41-819 Zabrze 

           fundacjamtmiu@wp.pl

   KRS 0000556244,  NIP 627-274-19-08,  Regon 361871821         

          Numer konta bankowego: 
   
   Bank PeKaO SA  10 1240 1369 1111 0010 6386 4958
 
       Prezes Fundacji: Elżbieta Gšsior