.......

>Szarża Kicaka Opole WinówKRAZ na Zlocie w Bytomiu wyciąga z dziury MTLB - 
Pomagamy naszym sąsiadom czyli-9 sekund satysfakcji Kicaka.